Regulamin Konkursu “Wygraj Voucher na Święta” FEBLIK

§ 1. Postanowienia ogólne 

1.1. Niniejszy regulamin (dalej: „Regulamin”) określa warunki uczestnictwa w konkursie “Wygraj Voucher na Święta” (dalej: „Konkurs”), a także rodzaje przyznanych nagród i sposób ich uzyskania.

1.2. Organizatorem Konkursu jest Feblik Andrzej Kołodziej ul. Makolągwy 1/2, 02-811 Warszawa (dalej „Organizator”), NIP: 9512273869, REGON: 383940663, adres do korespondencji: Al. Niepodległości 35/3, email: marzena@feblik.pl

1.3. Konkurs nie jest grą losową, loterią fantową, zakładem wzajemnym, loterią promocyjną, których wynik zależy od przypadku, ani żadną inną formą gry losowej w rozumieniu ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych (tekst. jedn. Dz. U. z 2009 r. nr 210 poz. 1540 z późn. zm.). 

§ 2. Warunki Uczestnictwa

2.1. Konkurs jest otwarty dla osób powyżej 16 roku życia.

2.2. Uczestnictwo w Konkursie jest darmowe.

2.3 Uczestnictwo w Konkursie jest dla osób, które dokonały zakupu warsztatów lub voucherów na platformie https://feblik.pl przed upływem terminu zakończenia Konkursu.

2.4. Uczestnicy Konkursu zobowiązują się do zaakceptowania warunków Regulaminu.

§ 3. Zasady Konkursu

3.1. Informacja o Konkursie zostanie ogłoszona w dniu 16 grudnia 2023r. w momencie umieszczenia przez Organizatora wpisu na profilach społecznościowych Organizatora. Konkurs trwa do dnia 17 grudnia 2023 r. Zgłoszenia nadesłane po tym terminie nie będą rozpatrywane.

3.2. Uczestnik musi obserwować markę Organizatora w mediach społecznościowych (Facebook: https://www.facebook.com/FEBLIKpl/, Instagram: https://www.instagram.com/feblik.pl/).

3.3. Uczestnik w zadaniu konkursowym dzieli się swoimi wrażeniami z warsztatów poprzez dowolną twórczą pracę, w szczególności tj.: zdjęcie, filmik, kolaż, rysunek, GIF możliwą do zamieszczenia w serwisie Instagram i zgodną z regulaminem Instagram.

3.4. Uczestnik publikuje swoją pracę na Instastories swojego profilu z hashtagiem #VoucherNaSwieta i oznaczeniem profilu Organizatora w serwisie Instagram “@feblik.pl”.

3.5. Praca konkursowa musi być związana z zakupionymi warsztatami lub voucherami na platformie https://feblik.pl  i musi zostać wykonana w okresie trwania Konkursu.

3.6. Prace muszą być oryginalne i nie mogą naruszać praw autorskich innych osób.

§ 4. Ocena i Nagrody

4.1. Prace zostaną ocenione przez Jury Konkursu, składające się z przedstawicieli Organizatora w oparciu o kreatywność, oryginalność i jakość wykonania.

4.2. W Konkursie nagrodzone zostaną 2 osoby, którym zostaną przyznane Nagrody w następujący sposób:
– Miejsce 1: Voucher o wartości 1000 zł
– Miejsce 2: Voucher o wartości 500 zł
Każdy voucher jest do wykorzystania na platformie Organizatora (https://feblik.pl) i ważny jest do 30.06.2024.

4.3. Wyniki Konkursu zostaną ogłoszone w mediach społecznościowych Organizatora do dnia 19 grudnia 2023.

§ 5. Postanowienia Końcowe

5.1. Organizator Konkursu zastrzega sobie prawo do wykluczenia prac, które nie spełniają warunków Regulaminu.

5.2. Uczestnicy Konkursu udzielają Organizatorowi prawa własności intelektualnej do wykorzystania przesłanych prac w celach promocyjnych.

5.3. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany lub odwołania Konkursu w dowolnym momencie.

Kategoria
Filtry
Cena
Poziom
Rodzaj zajęć
Miasto